Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 710/RMČ/2014


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k zadání Celoměstsky významných změn V - 1.část územního plánu SÚ hl.m. Prahy a obsahující změnu Z 2909/00 a Z 2945/00
Rada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


s pořizováním celoměstsky významných změn V - 1.část územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále CVZ V-1.část) obsahující i změnu Z 2909/00 a Z 2945/00


II. n e m á n á m i t e k


k zadání CVZ V- 1.část změn v k. ú. Kyje


• Z 2909/00 - modernizace železniční trati Praha - Lysá nad Labem

• Z 2945/00 - výstavba polyfunkčního a skladovacího objektu při ul. Průmyslová s podmínkou zařazení do funkční plochy SV


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k CVZ V - 1.část odboru stavebnímu a územního plánu MHMP

T: 20. 12. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR