Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 711/RMČ/2014


k návrhu na organizační změny - zrušení odboru správy majetku a investic a vytvoření odboru správy majetku a odboru investičního
Rada městské části Praha 14I. r u š í


odbor správy majetku a investic ke dni 28. 2. 2015


II. z ř i z u j e


1. odbor správy majetku ke dni 1. 3. 2015

2. odbor investiční ke dni 1. 3. 2015


III. s c h v a l u j e


organizační struktury odboru správy majetku a odboru investičního


IV. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 3. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů, KT-PO