Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 713/RMČ/2014


k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 17. rozpočtovém opatření k 10. 11. 2014

příjmy 307.244,20 tis. Kč

výdaje 385.013,20 tis. Kč

financování 77.769,00 tis. Kč


rozpočet po 18. rozpočtovém opatření k 9. 12. 2014

příjmy 317.107,50 tis. Kč

výdaje 376.657,70 tis. Kč

financování 59.550,20 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 1/2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ