Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 714/RMČ/2014


k vyplacení mimořádné odměny Mgr. Aleně Gabaľové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s vyplacením mimořádné odměny Mgr. Aleně Gabaľové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. A. Gabaľovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 s výší poskytnuté odměny


T: 19. 12. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Šimanovská