Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 717/RMČ/2014


k převodu svěřeného majetku z příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod svěřeného majetku dle soupisu majetku uvedeného v příloze č. 1 z příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod svěřeného majetku dle soupisu majetku uvedeného v příloze č. 1 z příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968

T: 31. 12. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Štolmířská 602, MŠ Vybíralova 968