Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 718/RMČ/2014


k uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí servisních služeb mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. QCM, s. r. o.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí servisních služeb mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. QCM, s. r. o. dle přílohy č. 1 a 2


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí servisních služeb mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. QCM, s. r. o.

T: 31. 12. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: KT, OPKČ, OŘEŠ