Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 719/RMČ/2014


k přípravě stavební projektové dokumentace k projektovému záměru "Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice" předloženému v rámci dotačního programu MŠMT Fond rozvoje kapacit mateřských a základních školRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. přípravu stavební projektové dokumentace k projektovému záměru "Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice", předloženému v rámci dotačního programu MŠMT Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol v rozsahu:


- předprojektová příprava (geodetické zaměření, geologický a hydrologický průzkum, radonový průzkum)

- dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení


- zpracování energetického štítku budovy


- inženýringu


za celkovou cenu ve výši 779 200 Kč bez DPH prostřednictvím projekční kanceláře R-Projekt 07 Praha s.r.o. (IČ: 03520358)


2. přípravu stavební projektové dokumentace k projektovému záměru "Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice", předloženému v rámci dotačního programu MŠMT Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby za celkovou cenu 756 800 Kč bez DPH prostřednictvím projekční kanceláře R-Projekt 07 Praha s.r.o. (IČ: 03520358) za podmínky, že MČ Praha 14 získá na realizaci projektového záměru dotační finanční prostředky


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit zpracování stavební projektové dokumentace k projektovému záměru "Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice" předloženému v rámci dotačního programu MŠMT, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol prostřednictvím projekční kanceláře R-Projekt 07 Praha s.r.o. dle bodu I.1. tohoto usnesení

T: 31. 12. 2014

2. zajistit zpracování stavební projektové dokumentace k projektovému záměru "Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice" předloženému v rámci dotačního programu MŠMT, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol prostřednictvím projekční kanceláře R-Projekt 07 Praha s.r.o. dle bodu I.2. tohoto usnesení za podmínky, že MČ Praha 14 získá na realizaci projektového záměru dotační finanční prostředky


T: 31. 12. 2015Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák

starosta městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ