Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 720/RMČ/2014


k přípravě stavební projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací ve školských budovách ZŠ Hloubětínská a ZŠ Gen. JanouškaRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


přípravu stavební projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací ve školských budovách ZŠ Hloubětínská a ZŠ Gen. Janouška a odeslání objednávek projektantům, kteří předložili na základě poptávky cenově nejnižší nabídku (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit přípravu stavební projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací ve školských budovách ZŠ Hloubětínská a ZŠ Gen. Janouška a odeslání objednávek projektantům, kteří předložili na základě poptávky cenově nejnižší nabídkuT: 31. 12. 2014
Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák

starosta městské části Praha 14 uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ