Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 721/RMČ/2014


ke zrušení veřejné zakázky na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zahájení nového výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zrušení veřejné zakázky na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se lhůtou k podání nabídek, která skončila dne 9. 12. 2014


2. zahájení nové veřejné zakázky na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


3. zadávací dokumentaci k nové veřejné zakázce na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


II. j m e n u j e


komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi dle přílohy č. 2 (pouze v tiskové podobě) k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14", zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchIII. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení nové veřejné zakázky na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14" zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
T: 31. 12. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ