Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 722/RMČ/2014


k návrhu na uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2015Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 24 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2015 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit podpis dodatku č. 24 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2015 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 1


T: 3. 1. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, ČČK Praha 9