Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 723/RMČ/2014


k návrhu na schválení podání žádosti o grant na projekt
"Zvýšení informovanosti cizinců žijících na území MČ Praha 14", v rámci vyhlášeného grantového řízení hl. m. Prahy "Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015"Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. podání žádosti o grant na projekt " Zvýšení informovanosti cizinců žijících na území MČ Praha 14",v rámci vyhlášeného grantového řízení hl. m. Prahy "Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2015"

2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektu


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ