Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 724/RMČ/2014


k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného městského programu prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. Praze


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu prevence kriminality na rok 2015 v hl.m. Praze dle přílohy č. 1, 2, 3

2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektůBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14

 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ