Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 726/RMČ/2014


k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 982/1, k. ú. Hostavice se spoluvlastníky rodinného domu č. p. 416 v Travné uliciRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 982/1 o výměře 104 m 2 v k. ú. Hostavice se spolumajiteli rodinného domu č. p. 416 za cenu 11 Kč/m 2 /rok

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 982/1 o výměře 104 m 2 v k. ú. Hostavice se spolumajiteli rodinného domu č. p. 416

T: 31. 12. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI