Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 729/RMČ/2014


k uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s ukončením nájemní smlouvy čj. 0154/2012/OSMI/1070 ze dne 28. 8. 2012 na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34, k. ú. Kyje se spol. outdoor akzent, s. r. o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2575/34, k. ú. Kyje se spol. outdoor akzent, s.r.o.

T: 31. 12. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ