Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 731/RMČ/2014


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 375/1, k. ú. Černý Most, za účelem umístění poštovní schránky a informačního zařízeníRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s pronájmem části pozemku parc. č. 375/1 v k. ú. Černý Most, za účelem umístění poštovní schránky a informačního zařízení označující provozovnu spol. RTB holding, a. s., se sídlem Krakovská 7, Praha 1

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 375/1, k. ú. Černý Most odboru evidence správy a využití majetku MHMP

T: 30. 12. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI