Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 732/RMČ/2014


k návrhu na úpravu plánu zimní údrľby místních komunikací na období od 15. 12. 2014 do 31. 3. 2015Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s úpravou plánu zimní údrľby místních komunikacíBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: ODOP