Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 267/RMČ/2015


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 30. 6. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce