Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 273/RMČ/2015


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015

T: 31. 5. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce