Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 274/RMČ/2015


k návrhu na Organizační řád Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


Organizační řád s platností od 1. 6. 2015


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usneseníT: 1. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO