Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 277/RMČ/2015


k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015

schválený rozpočet

příjmy 255.054,40 tis. Kč

výdaje 296.065,80 tis. Kč

financování 41.011,40 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 4. 5. 2015

příjmy 284.772,80 tis. Kč

výdaje 346.289,40 tis. Kč

financování 61.516,60 tis. Kč


ro zpočet po 7. rozpočtovém opatření k 18. 5. 2015

příjmy 285.109,80 tis. Kč

výdaje 346.626,40 tis. Kč

financování 61.516,60 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 6/2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ