Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 278/RMČ/2015


k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


dílčí účetní závěrku včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání informací o schválení dílčí účetní závěrky včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2014 včetně souvisejících informací odboru účetnictví MHMP


T: 26. 5. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ