Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 279/RMČ/2015


k žádosti o finanční příspěvek občanskému sdružení Český svaz včelařů, o.s. městská organizace Praha, Základní organizace Dolní PočerniceRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Český svaz včelařů, o.s. městská organizace Praha, Základní organizace Dolní Počernice

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení


T: 8. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, KS OSPK