Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 280/RMČ/2015


k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" v roce 2015Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

doporučení komise pro sociální věci pověřené hodnocením projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí dotací z programu "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 1)

II. s o u h l a s í

s přidělením dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1

III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení dotací


T: 6/ 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS