Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 281/RMČ/2015


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0453/2014/OSMI-OddMD/1050 ze dne 5. 11. 2014 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0453/2014/OSMI-OddMD/1050 ze dne 5. 11. 2014 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14"

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0453/2014/OSMI-OddMD/1050 ze dne 5. 11. 2014 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14"

T: 31. 5. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ