Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 284/RMČ/2015


k návrhu na vytvoření bezbariérového místa pro přecházení chodců na západní straně tramvajové zastávky u metra "Hloubětín" na Poděbradské ulici


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vytvořením bezbariérového místa pro přecházení chodců na západní straně tramvajové zastávky u metra "Hloubětín" na místní komunikaci v Poděbradské ulici, která je ve správě TSK hl. m. Prahy a v majetku hlavního města Prahy dle varianty 3 - viz. příloha č. 3


II. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14


T: 30. 6. 2015








Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: ODOP