Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 594/RMČ/2015


k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitouRada městské části Praha 14I. n e s c h v a l u j e


žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou

T: 30. 11. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce