Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 595/RMČ/2015


k žádosti o souhlas se vzájemným podnájmem bytů v č. p. 492, Krylovecká ul., Praha 9 a v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitouRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se vzájemným podnájmem bytů v č. p. 492, Krylovecká ul., Praha 9 a v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou do 30. 6. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu se vzájemným podnájmem bytů v č. p. 492, Krylovecká ul., Praha 9 a v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou do 30. 6. 2016

T: ihned


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce