Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 597/RMČ/2015


k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prominutím platby nájemného za užívání bytu v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, za období od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat žadatele o souhlasu s prominutím platby nájemného za užívání bytu v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, za období od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. zajistit vrácení nájemného nájemci bytu v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, za období od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, žadatel