Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 598/RMČ/2015


k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením nájemní smlouvy se společností FENDO CZ s.r.o., se sídlem Českobrodská 35, 198 00 Praha 9, IČ: 02268094, za výši nájemného 490 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou za podmínky, že před uzavřením této nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o odkoupení pohledávky ve výši 21.711 Kč

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a . s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení


T: 30. 11. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM