Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 599/RMČ/2015


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 5. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat zaměstnance SP Černý Most, s. r. o. o prodloužení podnájemní smlouvy

T: 30. 11. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce