Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 600/RMČ/2015


k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9

T: ihned


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce