Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 603/RMČ/2015


k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015

schválený rozpočet

příjmy 255.054,40 tis. Kč

výdaje 296.065,80 tis. Kč

financování 41.011,40 tis. Kč

rozpočet po 16. rozpočtovém opatření k 26. 10. 2015

příjmy 315.635,70 tis. Kč

výdaje 359.655,40 tis. Kč

financování 44.019,70 tis. Kč


ro zpočet po 17. rozpočtovém opatření k 3. 11. 2015

příjmy 315.635,70 tis. Kč

výdaje 347.550,80 tis. Kč

financování 31.915,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ