Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 604/RMČ/2015


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218


T: 20. 11. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218