Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 605/RMČ/2015


k udělení písemné výtky ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s udělením písemné výtky ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zaslat písemnou výtku ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140


T: 27. 11. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, KT-PO