Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 606/RMČ/2015


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

"Dodávka dvou automobilů pro městskou část Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka dvou automobilů pro městskou část Praha 14"

II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise :


- v části A (dodávka osobního automobilu) uzavřít kupní smlouvu s uchazečem AUTO Štěpánek a. s., se sídlem Dolnoměcholupská 214, Praha 10, IČ: 25740768


- v části B (dodávka užitkového automobilu) o zrušení zadávacího řízení v této části

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony k ukončení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu

T: 20. 11. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, OHS