Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 608/RMČ/2015


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Úklid v objektech Prahy 14 kulturní"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Úklid v objektech Prahy 14 kulturní", která bude realizována příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce včetně smlouvy


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise k výše uvedené zakázce


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu "Úklid v objektech Prahy 14 kulturní"

T: 7. 12. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OPKČ, Praha 14 kulturní