Městská část Praha 14
Rada městské části

  Usnesení

 

24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015

 

č. 609/RMČ/2015

 

ke znění interpelace na radní hl. m. Prahy RNDr. Janu Plamínkovou ve věci "park U Čeňku"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

 

se zněním interpelace na radní hl. m. Prahy RNDr. Janu Plamínkovou ve věci "park U Čeňku" dle přílohy č. 1

 

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

 

odeslat interpelaci na radní hl. m. Prahy RNDr. Janu Plamínkovou ve věci "park U Čeňku"

 

 

T: ihned

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra