Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 156/RMČ/2016


k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 57/RMČ/2016 ze dne 8. 2. 2016Rada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


v plném rozsahu usnesení č. 57/RMČ/2016 ze dne 8. 2. 2016

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 57/RMČ/2016 ze dne 8. 2. 2016


T: ihned
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS