Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 158/RMČ/2016


k dodatku č. 4 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj. 1/2012/SMP 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh dodatku č. 4 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj. 1/2012/SMP 14, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Správou majetku Praha 14, a. s. dne 14. 11. 2012

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj. 1/2012/SMP 14 ze dne 14. 11. 2012


T: 31. 3. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OPKČ, OŘEŠ