Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 159/RMČ/2016


k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14, a. s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení


T: 31. 3. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM

 

PŘÍLOHA č. 1

k usnesení Rady m.č. Praha 14
č. 159/RMČ/2016 ze dne 21.3.2016

Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 748 ulice Bobkova, Praha 9
s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání s paní Mariou Medvedeva, bytem Dygrýnova 898/16, 198 00 Praha 9, za výši nájemného 200,-Kč/m2 /rok, na dobu neurčitou.