Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 161/RMČ/2016


k návrhu na jmenování vedoucí odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 a stanovení platuRada městské části Praha 14I. j m e n u j e


Ing. Markétu Adámkovou vedoucí odboru dopravy a ochrany prostředí ode dne 1. 4. 2016

II. s t a n o v u j e


plat Ing. Markétě Adámkové ve tř. 11


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 4. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO