Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 163/RMČ/2016


k dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská 810/136, Praha 6Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s dodatkem č. 1 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská 810/136, Praha 6


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská 810/136, Praha 6


T: 15. 4. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPKČ