Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 165/RMČ/2016


k ukončení smlouvy o poskytnutí služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14 - II uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. C SYSTEM CZ a.s.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


ukončení smlouvy o poskytnutí služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14 - II čj. 0554/2013/KT-OddIKT/1101 ze dne 4. 12. 2013 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. C SYSTEM CZ a.s.


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony k ukončení smlouvy o poskytnutí služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14 - II čj. 0554/2013/KT-OddIKT/1101 ze dne 4. 12. 2013


T: 31. 3. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ