Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 166/RMČ/2016


k návrhu na přijetí finančního daru od sponzora pro zajištění kampaně "Dny Země na Praze 14"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru na kampaň "Dny Země na Praze 14" od obchodní společnosti Play games a. s.


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


T: 30. 3. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ