Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 169/RMČ/2016


k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016

schválený rozpočet

příjmy 270.789,40 tis. Kč

výdaje 314.491,30 tis. Kč

financování 43.701,90 tis. Kč

ro zpočet po 3. rozpočtovém opatření k 2. 3. 2016

příjmy 270.875,40 tis. Kč

výdaje 327.039,40 tis. Kč

financování 56.164,00 tis. Kč


ro zpočet po 4. rozpočtovém opatření k 14. 3. 2016

příjmy 289.573,00 tis. Kč

výdaje 348.615,80 tis. Kč

financování 59.042,80 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 21. 6. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ