Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 170/RMČ/2016


k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku

pro rok 2015Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 u budov dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit přerušení odpisování DHMO u výše jmenovaných budov pro rok 2015T: 31. 3. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ