Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 171/RMČ/2016


k odpisovým plánům příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2016Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 se schválenými odpisovými plány na rok 2016


T: 8. 4. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘE©, Z©, M©, Praha 14 kulturní