Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 172/RMČ/2016


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny"


II. r o z h o d l a


1. vyloučit z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Alteris s.r.o., IČ: 27862313, se sídlem 100 00 Praha 10 - Vršovice, Na Stezce 1330/3


2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče QUIET Home AGENCY s.r.o., IČ: 26742241, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2133/138, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů s výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny"


2. zajistit uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny"


T: 31. 3. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ