Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 174/RMČ/2016


k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 0220/2011/OSM/1070 za účelem změny platebních podmínekRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 0220/2011/OSM/1070 na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 v k. ú. Černý Most mezi MČ Praha 14 a panem Markem Boháčem, bytem Dvořią»ská 1281, Praha 9 za účelem změny platebních podmínek


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 0220/2011/OSM/1070 mezi MČ Praha 14 a panem Markem Boháčem


T: 15. 4. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘE©