Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 176/RMČ/2016


k pronájmu části pozemku parc. č. 2626/1, katastrální území KyjeRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s pronájmem části obecního pozemku parc. č. 2626/1 o výměře cca 500 m 2 , katastrální území Kyje, subjektu Václav Janeček ®R IČ:76494471 a poľaduje jeho vyklizení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska Rady městské části Praha 14 k pronájmu předmětné části pozemku parc. č. 2626/1 v katastrálním území Kyje ľadateli

T: 31. 3. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, ODOP, OV